PLÁN DUŠE aneb na jméně (také) záleží


Tak jako vše kolem nás je energie, která navzájem rezonuje, také naše jméno a datum narození nám do života vnáší určitý potenciál. Šťastný život je život v rovnováze. Možná si říkáte, jak s tím souvisí mé jméno? Hodně. Tak jako každý orgán, resp. každá buňka v těle vyzařuje určitou vibraci (také zdravá buňka má jinou frekvenci než buňka poškozená), stejně tak každé naše písmeno ve jméně nese určitou energii, která se dá vyjádřit v číslech. Spolu s datem narození nám jméno každé osobnosti přináší jedinečný ,,balíček" energie, která o nás a našem životě mnohé vypovídá. Popisuje celou polaritu našich vlastností, tendencí, dispozicí. Vykresluje životní cesty, poukazuje na aktuální úkoly Duše zde nyní na Zemi, zdůrazňuje talenty, které bychom měli rozvíjet, dary, které jsou naší cenností, ale také omezení, příčinu možných těžkostí. Energie, plynoucí z našeho jména a momentu zrození ovlivňuje vztahy s dalšími lidmi, podporuje šťastné příležitosti nebo jim brání. Ukazuje, na čem musíme pracovat, kam bychom měli směřovat, co bychom měli rozvíjet, čemu bychom měli věnovat pozornost a kde je na místě naše opatrnost, před čím bychom se měli mít na pozoru. Při svých výpočtech vycházím z kombinace metod, které se mi v průběhu života osvědčily jako přínosné, obohacující a přesné - s nimi jsem celé roky počítala všechny a všechno, trávila tím celé dny, abych se ujistila, že odpovídají skutečnosti. To, co nabízím, je výsledkem mého zapáleného bádání od mých 12ti let, kdy jsem si začala říkat jiným jménem, což považuji za zlomový okamžik, který mne navedl na tuto cestu. Ostatně, je to Plán mé Duše, bylo o tom rozhodnuto již dávno, pro tuto práci mám plnou podporu mé kosmické "rodiny", pokud by se to dalo vyjádřit slovy v tomto hmotném světě. Jedná se o práci časově a energeticky velice náročnou, přesto k ní přistupuji s úctou a vděčností. Neméně si cením důvěry a trpělivosti zájemců, která bývá mnohdy "testována okolnostmi", proto již neuvádím přesný termín vyhotovení, kvalita obsahu je důležitější než termín odevzdání. 

Před provedením objednávky je vhodné vytestovat přes svalový test u zkušeného fenkineziologa (www.fenkineziologie.cz), zda je Plán Duše pro jednotlivce v daném období života přínosný, zda je na něj jedinec připravený. Není to nutnost, je to mé skromné doporučení. 


Ceník Plán Duše / Atlantská kabala

(kompletní ceník ve formátu pdf je k dispozici níže)


(KPD) Komplexní Plán Duše 3330 Kč

Tato ucelená osobnostní analýza zahrnuje několik kapitol:

-Atlantská kabala

(Atlantská abeceda, Atlantský osobní kód a poselství, energie bydliště dle Atlantské kabaly, Osobní Sefirota v Atlantském Stromě života, Materiální strom života, Spirituální strom života a Energetický obraz)

-hlubinný astrologický a numerologický rozbor

-Védský výklad jména, védského znamení, osobní číselnou jantru a mantru, vhodná / šťastná čísla (pro partnerství, přátelství, bydliště, období, dny, barvy aj.)

Rozsah většinou přes 50 stran.

Jedná se o obsahově nejbohatší a nejkomplexnější variantu, zároveň jde o cenově nejvýhodnější "balíček", na kterém pracuji min. 70 hodin(ZPD) Základní Plán Duše 3000 Kč

Zahrnuje kapitolu Atlantská kabala - Atlantská abeceda, Osobní sefirota, Materiální strom života, Spirituální strom života a Energetický obraz; dále stručný astrologický rozbor, numerologický a Védský výklad v ucelené osobnostní analýze. Rozsah kolem 30ti stran


(PPD) Partnerský Plán Duší 3000 Kč

obsahuje společné úkoly, cíle, úskalí a aspekty vzájemné podpory i charakteristiku povahy obou zúčastněných ve vztazích obecně a konkrétně v tomto vztahu dle numerologie, hlubinné astrologie, indických véd a Atlantské kabaly, rozsah cca 15 - 20 stran, práce min. 70 hodin


(PAK) Partnerská Atlantská kabala 2000 Kč

Vztahová sefirota v Atlantském Stromě života, společné cesty, poselství z Atlantské kabaly

vzájemná energie a přínos Energetických obrazů jednotlivců do vztahu, pokud je již jako jednotlivci mají vypracované

rozsah cca 5- 10 stranDV Doplňkový výklad k již vypracované Atlantské kabale 2500 Kč

Vaši již vypracovanou analýzu Atlantské kabaly (nemusí být ode mne) rozšířím o osobní sefirotu ze Stromu života a dále připojím vše ostatní z komplexního Plánu Duše (rozsáhlý numerologický a védský vhled na narození, jméno a bydliště), případně Vám Vaší Atlantskou kabalu doplním o další cesty při změně jména

Rozsah cca 20-30 stranDJ Doplnění Vašeho Plánu Duše o novou variantu jména 500 Kč

Důkladný numerologický rozbor nového jména, energie jména dle indických véd, připojení další nově aktivované životní cesty v Atlantském Stromě života.

Zájemce již musí mít svůj vypracovaný Plán Duše, základní či komplexní verzi. Rozsah cca 2-5 stran(OK) Online konzultace ke jménu 250Kč / 30min

(telefon / messenger, / whatsapp), Hledání a počítání nejpříznivějšího tvaru a varianty jména nebo konzultace ke jménu dle přání. Jedná se o předem domluvenou konzultaci, kdy si píšeme, příp. i voláme, řešíme vše, co Vás zajímá, já počítám, jste však celou dobu na dálku přítomni a dobíráme se konkrétního výsledku, i kdyby to mělo trvat třeba 5 hodin.Jednotlivé části z Komplexního Plánu Duše:


(AK) Atlantská kabala: Materiální a spirituální strom života 1500 Kč


(EO) Atlantská kabala: Energetický obraz 1000 Kč


(HA) Hlubinný astrologický rozbor dle data narození 2000 Kč


(RJ) Písemný ROZBOR JMÉNA dle numerologie, indických véd a Atlantské kabaly 600 Kč

Důkladný numerologický rozbor jména, energie jména dle indických véd, energie jména dle Atlantské kabaly,  nejsou zahrnuty aspekty plynoucí z data narození ani kombinace,

cca 1-2 stranyCeny sestaveny pomocí FEN kineziologie.

Platí se předem převodem na bankovní účet, po připsání platby je objednávka považována za závaznou.

Objednávat jednotlivé položky můžete pomocí zkratky, uvedené v závorce.