Online konzultace

Ráda Vám pomohu s výběrem nejvhodnější varianty jména (názvu), s úpravou jména - vhodné před svatbou, před porodem, před zahájením podnikání (web, název firmy), během životních změn. Je možné konzultovat stávající jméno. Online konzultaci je však možné využít i pro pomoc se sestavením témat na fenkineziologii.

Online konzultaci jsem zavedla z důvodu mé plné časové vytíženosti zejména za účelem efektivnějšího hledání vhodné varianty jména. Využívám svých cenných dlouholetých nastřádaných zkušeností, efektivních postupů a pomůcek, které jsem si pro zrychlení celého procesu sestavila a po ruce mám seznam schválených jmen v ČR, u většiny z nich mám spočítanou jejich energetickou hodnotu. Navzdory mým pomůckám se stále jedná o časově a energeticky náročný proces, a tak jsem se rozhodla do něj zapojit i Vás, pokud jde o Vaše jméno.


cena: 500Kč/h nebo 250Kč/30min 

(cena sestavena s pomocí fenkineziologie)


+ VÝHODY:

-hledáme vhodnou variantu společně, podílíte se na tvorbě svého jména, které bude Vaší součástí
-intenzivně počítám, používám u toho efektivní pomůcky, které jsem si sestavila, abychom společně šetřili vzájemný čas, záměr je dojít co nejrychleji k top výsledku
-probíráme se všemi hledisky, informuji Vás o tom, co přinese každá změna, Vy si děláte poznámky
.máte mou plnou pozornost, já mám Vaší plnou pozornost
.dobereme se společně výsledku, který s Vámi rezonuje
-vedu Vás, směřuji a informuji o jednotlivých aspektech, ale nerozhoduji za Vás, co je pro Vás nejlepší, rozhodujete se Vy sami
-dochází k vyrovnání energie, kterou Vám věnuji, nevznikají energetické dluhy
-Vaše účast podporuje Váš zájem a naopak
-odpadají zájemci, kteří se ptají na jiné jméno pouze ze zvědavosti, pro zajímavost (zatímco já pak po nocích a večerech a dnech s plným nasazením počítám a přemýšlím)


- BEZ ONLINE KONZULTACE:

-probírám se různými možnostmi Vašeho jména sama, sama jsem nucena vyhodnocovat pro Vás nejlepší variantu, děje se to v mém čase, který bych mohla trávit jakkoliv jinak
-najít vhodné jméno je jako rébus, skládanka... svou praxí jsem již došla k tomu, že leccos vidím hned a tím si šetřím čas.. také jsem si pomohla různými počítadly, co jsem si sestavila, ale stále nad každou souřadnicí jména trávím i HODINY mého času
-další čas trávím zhodnocováním a výběrem těch nejlepších variant
-další čas trávím psaním... mailu, zprávy, kde se Vám to snažím vše, k čemu jsem došla, podrobně popsat
-na to všechno potřebuji čas navíc, takže se to děje s velkou časovou prodlevou, kdy na to mezi mou prací mám ENERGII a chuť obětovat čas, který navíc nemám (a dotýká se to zájemců o psané analýzy, kteří tak na své rozbory čekají o to déle)
-Vaše odpověď v sobě většinou nese spoustu dalších otázek (pochopitelně) a opět musíme čekat, až se k tomu dostanu.. musím upřesňovat, je třeba společně často hledat další varianty...
-v podstatě se jedná o nepružný neefektivní proces, kdy se dobíráme k vhodné variantě za dlouhou dobu (pokud to není jednoznačné hned, to je ve vzácných případech)